Fotogalerij 1


Klik op de foto voor een grotere versie

Vliegenzwam

Echte koekoeksbloem

Roodborstje

Blauwe reiger

Hert

Zandblauwtje

Nijlgans

Canadese Gans

Brilduikers

Riethalm

Dauwdruppels

Heggemus

Reiger in boom

Krokusjes in het bos

Kuifeenden

Merel

Lisdodde

Ooievaar m/v

Nijlganzen in boom

Zwaan

Blad in de zon

Wilgenroosje

Hulst

Leeuwentand

Zilverreiger

Knobbelzwaan

Porseleinzwam

Ijsvogel

Duinlandschap

Grote zaagbekken

Meerkoet

Landschap

Koolmees

Reiger op zijn nest

Sneeuwklokjes

Fuut

Lenteklokjes

Eenden in het bos

Ooievaar m/v

Damhert

Zwaan

Winterkoninkje

Korenbloem

Hert

Rijp

Gele trilzwam

Nijlgans

Hert

Krakeend

Varen

Wintertaling

Hert

Vink

Roodborstje

Pimpelmees met nieuwe boswoning

Narcissen in het bos

Halsbandparkiet

Bloeiende els

Zwam

Ooievaar

Eend

Beuk

Grauwe gans

Distel

Vingerhelmbloem

Klein hoefblad

Grauwe gans

Groot hoefblad

Winterakoniet

Paddentrek

Blauwe reiger

Fuut

Boterbloemen

Vosje

Koolmees

Judasoortje

Bosanemoon

Lijster

Gewoon speenkruid

Herik

Narcis

Dotterbloem

Bosanemoon

Hondsdraf

Forsythia

Bloesem van de sleedoorn

Pinksterbloem

Kikker en kikkerdril

Paarse dovenetel

Kievitsbloemen

Knikkende vogelmelk

Nieuw kastanjeblad

Schotse Hooglander

Heggenmus zingt het hoogste lied

Kievit

Tjiftjaf

Herik

Parende koolwitjes

Uitgebloeide paardenbloem


Gehakelde aurelia

Bosviooltje

Bloeiend gras

Muskuseend

Look zonder Look

Gele margriet - Close up

Robertskruid

Appelbloesem

Appelbloesem in knop

Eend in het zonnetje

Blad in wording

Duinreigersbek

Meerkoet met jongen

Hennepnetel goudhaantje kever

Vink

Kleine klaver

Smaragdlangsprietmot

Jonge bosuil

Koekoeksbloem

Dennenappels in wording

Ratelaar

Blad in wording

Schapenzuring

Vuurjuffer op paardenbloemRodondendron - knop

Fluitekruid

Brem

Gele lis

Schildwantsen

Kleine vuurvlinder

Gele sleutelbloem

Gewoon barbarakruid

Meidoorn bloesem

Salomonszegel duin versie

Witte klaver

Veld hondstong

Gewone rolklaver

Parende icarusblauwtjes

Sint jacobsvlinder

Azuurwaterjuffer - libel

Zuringwants

Bladsnuit kever

Gewone margriet

Echte koekoeksbloem

Glazenmaker - libel

Schorpioenvlieg

Bladsnuitkevers

Leliehaantje

Lieveheersbeestje

Gewoon nagelkruid

Icarusblauwtje - man

Platbuik libel - man

Gewone overlibel

Glazenmaker - libel

Zwaan met jongen

Gele oogspanner - nachtvlinder

Koninginnekruid

Raapzaad

Dansvlieg

Wilde orchidee

Slangenkruid

Distelboktor

Witte reus of ivoorzweefvlieg

Rups van een kleine vos - vlinder

Vechtende kleine parelmoervlinders

Gewoon nagelkruid na de bloei

Grote keizerlibel

Geoogde bandspanner - nachtvlinder

Gewone ossentong

Zwanenbloem

Kamperfoelie

Duizendblad

Sint jacobskruid

Viervlek libel

Wilde peen

Teunisbloem

Rupsen van de spinselmot

Rolklavers

Gewone oeverlibel - man

Dikkopje

Bosrand roofvlieg

Zand of duinhagedis - man


Bernagie of komkommerkruid

Bijenkruid

Papaver

Brandende liefde

Rups van de grote beer - nachtvlinders

Zuringspanner - nachtvlinder

Kaasjeskruid

Bladsnuitkever

Duizendguldenkruid

Larve van de zaagwesp

Gestreepte goudspanner - nachtspanner

Nachtvlinder

Egelskopmot

Libellen in het morgenlicht

Grote groene sprinkhaan

Blaasjeskruid

Doornappel

Sint jansvlinder - nachtvlinder

Heidelibel en een larve

Spin

Zandoogje

Akkerwinde

Muntvlinder

Brunnel

Damherten in de waterleidingduinen

Porseleinzwam

Vingerhelmbloem - close up

Klein hoefblad

Zingend roodborstje

Sleutelbloem

Wilde hyacint

Eenkhoorn

Wilde hyacint

Bonte specht

Lieveheersbeestje

Lieveheersbeestje

Ruig haarmos

Dotterbloem

Kleine maagdenpalm

Madeliefje

Paarse dovenetel

Narcis

Gehakkelde aurelia

Canadese gans

Kleurig grasland

Deens lepelblad

Bosanemoon

Bloesem van de sleedoorn

Pinksterbloemen

Vroegeling (close up )

Narcis ( close up )

Nijlgans met jongen

Groene bloesem

Lenteklokje

Wijngaardslak

Smalle weegbree

Kikkers op weg naar de sloot

Smeerwortel

Uitgebloeit klein hoefblad

Koolwitje

Bloeiende boom

Krombekeend

Bloeiend gras

Ster hyacint

Daslook

Gele dovenetel

Armbloemige look

Elzenhaantje

Elzenhaantjes

Appelbloesem

Bosmuis

Witte boshyacint

Akkerhoornbloem

Gele dovenetel

Eikenblad wespengallen

Boterbloem

Zadelzwam in wording

Zandoogje

Jonge bosuil

Cipreswolfsmelk

Zuring

Rode klaver

Zachte ooievaarsbek

Naam ?

Zandoogje

Paardenbloem

Witte krombekeend

Salomonszegel

Bramen bloesem

Grote dansvlieg

Kleine vuurvlinder

Mooie witte bloem - camelia

Ook dit is natuur

Wilde roos

Rups van een grote wintervlinder - nachtvlinder

Rups van grote beer - nachtvlinder

Damherten

Sint jacobsvlinder

Paarse distel

Smalle wikke

Eend met jongen

Bloedcicade

Rode meidoornbloesem

Viervlek - libel

Jonge groene sprinkhaan - nimf

Landkaartje in voorjaarstenue

Roodpootsoldaatje

Gele lis

Twee landkaartjes

Gevlekte aronskelk

Viervlek - libel


Klein koolwitje

Gewone oeverlibel

Vroege glazenmaker - libel

Vroege glazenmaker - libel

Waterlelie

Zwanenbloem met juffer

Paardenbijter

Knoopkruid

Weekschildkever

Vingerhoedskruid - close up

Hooibeestje

Jonge meerkoet

Glazenmaker - libel

Gevlekte witsnuitlibel ( zeldzaam )

Kleine parelmoervlinder

Lisdodde in wording

Grote keizerlibel