Fotogalerij - 8

Groot hoefblad

Vingerhelmbloem - zeldzaam

Nestenbouwer

Zwarte mees

Armbloemige look - zeldzaam

Gewone glimmerinktzwammen

Blauwe anemoon

Kurkstrookzwam

Ipheion - oude wijfjesplant

Narcis

Kogelhoutskoolzwam

Grauwe gans - man

Ooievaar

Parende ooievaars

Voorjaar

Prachtframboos

Voorjaarshelmkruid - zeldzaam

Parkgans

Ijslandse grutto

Bergeenden

Slobeend

Kokmeeuw

Kievit

Haas -genieten van de ochtendzon

Uitgebloeid sneeuwklokje

Zanglijster

Ooievaars

Sleedoorn

Armbloemige look

Groot heideschaap

Blauwe anemoon

Breedbladige vogelmelk

Vroege sterhyacint

Vink

Paarse dovenetel

Canadese gans

Canadese gans

Parende ooievaars

Parende ooievaars

Prachtframboos

Sleutelbloem

Grauwe gans op het nest

Ijslandse grutto

Ijslandse grutto's

Roodborstje

Scholekster

Kievit

Grauwe gans - geringd ?

Forsythia

Vingerhelmbloem - zeldzaam

Nestenbouwer - blauwe reiger

Zwarte mees

Armbloemig look

Gewone glimmerinktzwammen

Blauwe anemoon - kleurvariatie

Kurkstrookzwam

Bloem van de oude wijfjes plant

Narcissen

Kogelhoutskoolzwam

Grauwe gans - vrouw

Ooievaars op het nest

Parende ooievaars

Voorjaar

Prachtframboos

Dotterbloem

Parkgans

Ijslandse grutto

Bergeend - man

Bergeend - vrouw

Meerkoet

Kievit

Haas

Kauw - kleurvariant

Wilplasser - ree

Fazant

Torenvalk

Wilgenkatjes

Dagpauwoog de eerste vlinder van 2020

Tulp

Bosvergeet - mij - nietje - zeldzaam

Madeliefje

Rietgors

Ooievaar

Frozen

Onstuimig weer

Veld met tulpen

Laaghangende mist

Pinksterbloem

Duizendknoophaantje

Bessenschildwants

Lisdodde

Schotse hooglander

Konikpaard

Boompieper

Roodborsttapuit - zeldzaam

Hazen in de ochtendzon

Hazen

Jonge eendjes

Grauwe gans met jongen

Bont zandoogje

Rouwvlieg

Japanse sierkers

Pioentulp

Koolschildwants - zeldzaam

Boomblauwtje

Rups van de rietvink - nachtvlinder

Kleine plevier

Kneu

Graspieper

Sprinkhaanzanger - zeldzaam

Kievit

Lekker luieren

Konikpaard

Boterbloem spec.

Citroenvlinder

Dagkoekoeksbloem

Kaneelglasvleugelwants

Schaakbordlieveheersbeestjes

Knikkende distel

Gewoon vogelmelk

Paardenbloem

Vergeten wikke

Kleurige tulpen

Tulp

Allium subhirsutum - harig knoflook

Glassnijders

Zwartkopvuurkever

Nijlgans met jongen

Grauwe gans met jongen

Eend met jongen

Lieveheersbeestje

Tulp

Speenkruid

Bonte paarse dovenetel

Wilde narcis

Spiegelbeeld - bergeenden

Nachtvorst

Zonsopkomst boven de bollenvelden

Zonsopkomst met laaghangende mist

Zonsopkomst

Hondsdraf

Waterhoentje

Lieveheersbeestjes met lentekriebels

Rietkruisspin

Rietkruisspin

Konikpaarden

Groenling

Graspieper

Hazen

Haas

Jonge eendjes

Voedsel zoeken

Bont zandoogje

Vogelskers

Japanse sierkers in de ochtendzon

Fazant - mannetje - stond ineens naast me

Koolschildwants

Boomblauwtje

Rietvink rups ook wel drinker genoemd

Kleine plevier

Kneu

Rietzanger

Witte kwikstaart

Ooievaar samen met een reiger

Konikpaard

Konikpaarden

Bleeksporig bosviooltje

Kleine vuurvlinder

Dagkoekoeksbloem

Tijgerlangpootmug

Strontvliegen

Scherpe boterbloem

Gewoon vogelmelk

Paardenbloempluis

Voederwikke

Tulpen

Tulpen

Harig knoflook

Glassnijder

Schorpioenvlieg

Fazant

Torenvalk

Wilgenkatjes

Kleine vos

Tulp

Grote sneeuwroem

Madeliefje

Rietgors

Zwaan

Frozen

Het wordt ochtend in de polder

Hyacinten

Hyacinten

Kievitsbloem

Duizendknoophaantje

Dovenetelgraafwants - zeldzaam

Lisdodde

Schotse hooglander - jong

Konikpaard

Heggenmus

Grasmus

Hazen

Haas

Jonge eendjes

Grauwe gans met jongen

Gehakkelde aurelia

Rouwvliegen

Japanse sierkers

Pioentulp

Koolschildwants

Boomblauwtje

Rietvink rups

Kleine plevier

Kneu

Graspieper

Roodborsttapuit - zeldzaam

Kievit kuiken

Konikpaard

Konikpaard

Boterbloem spec.

Landkaartje

Dagkoekoeksbloem

Kaneelglasvleugelwants

Schaakbordlieveheersbeestje

Knikkende distel

Gewoon vogelmelk

Paardenbloem

Vergeten wikke

Tulpen

Tulp

Allium subhirsutum - harig knoflook

Glassnijder

Roodkopvuurkever

Mooie eend - close up

Konikpaard

Kokmeeuw

Bermooievaarsbek - zeldzaam

Duitse wesp

Variabele waterjuffer

Klein geaderd witje

Zevenstippelig kieveheersbeestje

Zachte ooievaarsbek

Groenling

Zenegroen spec.

Vingerhoedskruid - digitalis

Rups van de gepluimde spanner

Avondkoekoeksbloem

Slaapmutsje

Margriet

Kleine vuurvlinder

Rups van de grote wintervlinder

Bergeend

Krakeend

Parkeend

Gewone ossentong

Kievit

Blauwe reiger

Lepelaar

Rosse grutto

Atalanta

Bermooievaarsbek - geranium pyrenaicum

Robertskruid

Tipula varipenis - langpootmug

Klein geaderd witje

Canadese gans met jongen

Smaragdlangsprietmot

Tjiftjaf

Schorsvlieg

Steenanjer

Zwartpootsoldaatje

Appelbloesem

Slaapmutsje

Grote tweestreep - miljoenpoot

Gewone bandspanner

Rups van de grote wintervlinder

Bergeend

Canadese gans met jongen

Eksters

Roomvleklieveheersbeestje

Kievit op zijn nest

Blauwe reiger

Lepelaar

Kokmeeuw

Kokmeeuw

Bermooievaarsbek

Duitse wesp

Variabele waterjuffer

Klein geaderd witje - m/v

Gewone distelboktor

Zachte ooievaarsbek

Groenling

Gewone hoornbloem

Vingerhoedskruid

Rups van de gepluimde spanner

Avondkoekoeksbloem

Slaapmutsje

Reigersbek

Kleine vuurvlinder

Rups van de grote wintervlinder

Bergeend

Krakeend man/vrouw

Knobbelzwaan

Overblijvende ossentong

Kievitseieren

Blauwe reiger

Lepelaar

Rosse grutto