Fotogalerij - 7

Pas geboren hertje zelfs zijn neus moet nog in vorm komen

Peervormige stuifzwam

Gewoon schildmos

Parelstuifzwammen

Goudhoed

Gewone hertenzwam

Vliegenzwam in wording

Vliegenzwam

Gele knolamaniet

Gewoon elfenschermpje

Zwart wordende wasplaat

Parasolzwam

Kardinaalsmuts

Grote stinkzwam

Gelobde pruikzwam in een boomstronk

Echt judasoor

Gele aderhertenzwam

Goudvliesbundelzwam

Breedplaatstreephoed

Enorm grote vliegenzwammen

Vliegenzwammen

Echte honingzwam

Knolhoningzwam

Langsteelfranjehoed

Gekraagde aardster

Fraaisteelmycena

Parelamaniet

Varen

Kleinsporige braakrusula

Diverse zwammen

Schijnaardbei

Gewone zwavelkopjes

Grijze slanke amaniet

Prachtvlamhoed

Echte honingzwammen

Gewone anijs champignon

Bruinrode heidelibel op een paddenstoel

Damhert - jong mannetje

Zuurbessen

Prachtvlamhoed

Kastanje boleet

Vliegenzwam

Vliegenzwam

Gele knolamaniet

Berijpte rusula

Afstervende paddenstoel

Parelamaniet

Hulstbessen

Rode zwavelkopjes

Ceratiomyxa poriodes - ijshoningraatjes

Bitterzoete melkzwam

Reuzenzwam

Rhododrendon

Elfenbankje

Vliegenzwammen

Kaneelkleurige melkzwam

Echte honingzwam

Gele knolamaniet

Kastanjeboleet

Gekraagde aardster

Amethistzwam

Gele knolamaniet

Gazonvlekplaat

Paarse schijnridderzwam

Gele korstzwam

Parelstuifzwammen

Pruikzwam

Veel honingzwammen

Rode boleet

Stobbenzwammen

Schubbige bundelzwam

Stobbezwammetjes

Biefstukzwam

Parelstuifzwam

Goudhoed

Gewone hertenzwam

Vliegenzwam in wording

Vliegenzwam

Gele knolamaniet

Tweekleurige trechterzwam

Puntmutswasplaat

Gewone berkenboleet

Kardinaalsmuts

Grote stinkzwam

Gelobde pruikzwam

Echt judasoor

Hazenpootje

Goudvliesbundelzwam

Bundelmycena

Vliegenzwam

Vliegenzwammen

Echte honingzwam

Knolhoningzwam

Helmmycena

Gekraagde aardster

Fraaisteelmycena

Nevelzwam

Blad van de japanse notenboom

Geelwite rusula

Diverse zwammen

Blad van de wilde kardinaalsmuts

Gewone zwavelkopjes

Grijze slanke amaniet

Goudhoed

Honingzwam

Okerwitte ridderzwam

Vliegenzwammen

Bundelmosklokje

Grote parasolzwam

Bessenschildwants

Winterkoninkje

Rups van de kleine beer - spinneruil - beervlinders

Gewone hertenzwam

Gewoon eekhoorntjesbrood

Karbolchampignon

Nevelzwam

Rosse grutto

Dennenvlamhoed

Stinkzwam - op het bruin/groene komen de vliegen af

Roze berkenrusula

Plooivoetstuifzwam

Gesnaveld klauwtjesmos

Geschubde inktzwam na twee dagen

Kleverig koraalzwam

Witte bultzwam

Liesgras

Tonderzwambreedvoet

Damhert - genieten van het zonnetje

Mistige morgen

Jonge noordse stern

Diverse soorten meeuwen

Drieteenstrandloper

Steenloper

Aalscholvers

Oeverpieper

Blinde bij

Herfstbos

IJmuiden

Sneeuwgors

Zilvermeeuw

Bokken

Gewone krulzwam

Gewone berkenboleet

Blauw muntgoudhaantje - keversoort

Doodskopzweefvlieg

Pottenkijkers tijdens het fotograferen

Heksenschermpje

Gewoon eekhoorntjesbrood

Knolparasolzwam

Sombere honingzwam

Jonge zeemeeuw

Schotse hooglander

Stinkzwam net uit z'n duivelsei

Stinkzwam

Parelstuifzwam

Gewone berkenboleet

Geschubde inktzwam

Weidekringzwam

Bitterzoet melkzwammetje

Wilde dwergmispel

Langsteelfranjehoed

29 - 10 -2019 nog steeds libellen

Eenzame bruller

Drieteenstrandlopers

Jonge zilvermeeuw

Bijna volwassen zilvermeeuw

Kompaskwal

Aalscholver

Haring

Zonsondergang op 14 - 11 - 2019

Herfstbos

Zilvermeeuw

Scholeksters

De laatste blaadjes vallen nu ook

Roodborstje

Honingzwam

Grote parasolzwam

Bessenschildwants

Winterkoninkje

Rups van de kleine beer

Greppel melkzwam

Gewoon eekhoorntjesbrood

Karbolchampignon

Nevelzwam

Rosse grutto

Valse hanenkam

Door vliegen kaalgegeten stinkzwam

Groene knolamaniet

Plooivoetstuifzwam

Oorzwammetjes

Geschubde inktzwam na twee dagen

Geweizwammetje

Valse teervlekkenzwam

Herfstkleuren

Spekzwoerdzwam

Damhert

Mistige morgen

Jonge noordse stern

Grote mantelmeeuw

Drieteenstrandloper

Paarse strandloper

Aalscholver

Scholekster

Huismus

Herfstbos

IJmuiden

Sneeuwgors

Kuifaalscholver - zeldzaam

Druktemakers

Vliegenzwam

Vink

Rustende zilvermeeuw

Steenloper

Kanoet

Gele trilzwam

Zanglijster

Op 18 - 12 -2019 nog steeds stinkzwammen

Kuifeend vrouw

Kuifeend - man

Drieteenstrandlopers

Eikapsel van de hondshaai

Gewoon fluweelpootje

Stuifzwammen in het duin

Torenvalk

Bessen van de wilde liguster

Damhert - hinde

Kennemerduinen

Vink

Bonte specht

Echt judasoor

Paalzitters

Onderweg naar 2020

Zonsopkomst

Ooievaars

Aalscholver

Bosrank

Houtsnede van een uil in het bos

Kramsvogels

Judaspenning

Slobeend - vrouw

Gele slijmzwam overwoekerd andere zwammen

Diverse zwammen

Gekraagde aardster in het duin

Grijze dag

Fuut

Blauwe reiger

Grote zaagbek - man

Getande kaaszwam- zeer zeldzaam

Sneeuwklokjes

Heggenmus

Krooneend - man

Wilde eend

Gele korstzwam

Zeepokken

Knobbelzwaan

Winterkoninkje zingt het hoogste lied

Rode bekerzwam ook wel vermiljoenbekerzwam

Krakers - nijlganzen

Heideschaap een kruising

Koolmees

Korstzwam

Klontjestrilzwam

Canadese ganzen

Blauwe reigers

Blauwe reiger

Klein hoefblad

Tulpen

Tulp

Tulpen

Duin

Grote burgemeester

Zilvermeeuwen

Steenloper deze heeft slechts een been

Kanoet ook wel kanoetstrandloper genoemd

Ook in December nog zwammen te zien

Blauwe reiger

Onderhoud in het bos

Kuifeenden

Kuifeend - man

Eidereend - vrouw

Badderen

Brilduiker

Ree - foto van 8.30 vandaar niet zo scherp

Torenvalk

Frietzak bekermos

Damhert - bok

Doorkijkje

Roodborstje

Bonte specht

Elfenbankje

Krakeenden m/v

Ochtendgloren

Zonsopkomst 30 - 12 - 2019

Ooievaars

Aalscholvers

Bosrank

Zonlicht over het riet

Kauwtjes

Damhert

Diverse zwammen

Gele slijmzwam

Oranje aderzwam

Gekraagde aardster in het bos

Natte duinvallei

Hert in het struikgewas

Blauwe reiger